Foto boven: dit is wat ik zie als ik in Amsterdam ben en op de tram sta te wachten Lijn 24 naar de VuMc. Reizen heb ik wel meer gedaan, naar Groningen b.v. om mijn broer te helpen met de verhuizing in 1988.In 1990 heb ik meegeholpen met het bouwen van het huis van Jean Hoen, we zouden meehelpen aan het hele huis, Cor, mijn vriend, en ik, maar nadat het zware werk gedaan was kon ik vertrekken, waarom, is tot op de dag van vandaag onduidelijk, want afgesproken was dat ik bij het hele huis zou helpen. Cor mocht blijven, maar Cor stopte ook, want als ik niet mocht mee doen, dan hij ook niet, dat noemen ze vriendschap, dat is belangrijker dan geld.


In deze film is duidelijk te zien welke lange benen ik heb. Deze opnamen stammen van een verhuizing in 1988 van mijn broer Ignace in Groningen.
Een film gemaakt in 1934 met beelden uit 1928 hoofdzakelijk van de staatsmijn Wilhelmina.
Sanering Van de mijnterreinen van de Staatsmijn Wilhelmina en ON2 de film is van 1990 en nu zijn de ontwikkelingen toen al weer achterhaald, zo bestaat de renbaan niet meer. En is de skibaan overdekt.